DAFTAR GURU
SMA NEGERI 2 SURAKARTA

 

No Nama JK NIP Status Kepegawaian Jenis PTK
1 Maryadi L 196712201990031008 PNS Kepala Sekolah
1 Agus Hartanto L 196108081995121001 PNS Guru Mapel
2 Ahmad Efendi L 197209172008011005 PNS Guru Mapel
3 Ahmad Paryanta L 196703261990031006 PNS Guru Mapel
4 Ajuandi L 196108191987031007 PNS Guru Mapel
5 Ana Dwi Ventri Naning W. P 197309282008012004 PNS Diperbantukan Guru Mapel
6 Ardiyanto L 197801062009021001 PNS Guru Mapel
7 Chusnul Arifah P 196411231994032004 PNS Guru Mapel
8 Cme Widyastuti P 196211221985012002 PNS Guru Mapel
9 Dhany Setiawan Prasetyo L 198105092009021002 PNS Guru Mapel
10 Dian Esa Nurcahyani P 198110202009022004 PNS Guru Mapel
11 Didik Widiawan Sukmadi L 196209071986011003 PNS Guru Mapel
12 Dwi Apri Setyorini P 198304172010012019 PNS Guru BPTIK
13 Dwi Arti Maryunani P 196803022006042015 PNS Guru Mapel
14 Dwi Hanawati P 196903182007012014 PNS Guru Mapel
15 Florentina Rahayu Sri Kartini P 196104211998032001 PNS Guru Mapel
16 Haryanto L 196706181995121002 PNS Guru Mapel
17 Irmawati P 198404242009022011 PNS Guru Mapel
18 Istanto L 198006222008011010 PNS Guru Mapel
19 Jaka Setyana L 196308291989031006 PNS Guru Mapel
20 Kasimin L 196404181988031012 PNS Guru Mapel
21 Listyowati Soekamto P 196501141989032005 PNS Guru Mapel
22 Lucia Dwi Ardani P 196402091989032005 PNS Guru Mapel
23 Magdalena Puspitaningtyas P 196807182005012004 PNS Guru Mapel
24 Mita Nugrahani P 197305212005012008 PNS Guru Mapel
25 Mulyanti P 196106021986032008 PNS Guru Mapel
26 Nanik Mitayani P 196207301985012002 PNS Guru Mapel
27 Ninik Suspriyati P 197212222008012007 PNS Guru Mapel
28 Nunuk Sarwiyati P 196306281989032005 PNS Guru Mapel
29 Nur Ita Kusumastuti P Guru Honor Sekolah Guru Mapel
30 Nurhadi L 196204201994121002 PNS Guru Mapel
31 Paiman L 196211271989031008 PNS Guru Mapel
32 Parwo Nugrohorini P 197707102008012016 PNS Guru Mapel
33 Sarwono L 196605042006041006 PNS Guru Mapel
34 Siti Nidawati P 196507151990032010 PNS Guru Mapel
35 Sri Hartati P 197511122007012018 PNS Guru Mapel
36 Sri Hartini P 197804242007012010 PNS Guru Mapel
37 Sri Margono L 197303061998021002 PNS Guru Mapel
38 Sriyono L 196712161998021003 PNS Guru Mapel
39 Sukino L 197207232008011006 PNS Guru Mapel
40 Sukino L 197307061994031002 PNS Guru Mapel
41 Sulistyorini P 196205212014062001 PNS Guru Mapel
42 Suwarsi P 196502012007012009 PNS Guru Mapel
43 Suyono L GTT Guru Mapel
44 Tri Haryono L 197309082007011008 PNS Guru Mapel
45 Tuti Wahyuningsih P 197002281992012001 PNS Guru Mapel
46 Tutik Sri Hardiyah P 196205051989032010 PNS Guru Mapel
47 Untara L 196503022000121003 PNS Guru Mapel
48 Untung Daryanto L 196205311986021005 PNS Guru Mapel
49 Wagiman L 196106051989031015 PNS Guru Mapel
50 Yoga Prasetyo Octaviantoro L GTT Guru Mapel
51 Yulianto L GTT Guru Mapel
52 Yayat Nurhayat P 197007281997022002 PNS Guru Mapel
53 Yunie Dwi Ratnawati P 197306302005012009 PNS Guru Mapel
54 Yuninta P 196506191990032007 PNS Guru Mapel
55 Zainab Immawati Rufaidah P 197812132011012003 PNS Guru TIK

DAFTAR PEGAWAI
SMA NEGERI 2 SURAKARTA

No Nama JK NIP Status Kepegawaian Jenis PTK
1 Anton Suseno L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
2 Didik Rantonius L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
3 Eny Fitria P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
4 Erna Susilowati P 197512212014062002 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
5 Nurul Pujiastusti P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
6 Siswadi L 198001022014061001 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
7 Sri Setya Utami P 196602121992032006 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
8 Tri Suwarto L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
9 Unes Sri Rejeki P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
10 Wae Rohani L 197303062014061001 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
11 Wildan Hudaya L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
12 Winarta L 196704192000031003 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
Sumber : DAPODIK 2018 SMAN 2 Surakarta
Mari berbagi...