DAFTAR GURU
SMA NEGERI 2 SURAKARTA

 

No Nama JK NIP Status Kepegawaian Jenis PTK
1 Maryadi L 196712201990031008 PNS Kepala Sekolah
2 Ahmad Efendi L 197209172008011005 PNS Guru Mapel
3 Ahmad Paryanta L 196703261990031006 PNS Guru Mapel
4 Ardiyanto L 197801062009021001 PNS Guru Mapel
5 Chusnul Arifah P 196411231994032004 PNS Guru Mapel
6 Dian Esa Nurcahyani P 198110202009022004 PNS Guru Mapel
7 Dwi Apri Setyorini P 198304172010012019 PNS Guru BPTIK
8 Dwi Arti Maryunani P 196803022006042015 PNS Guru Mapel
9 Dwi Hanawati P 196903182007012014 PNS Guru Mapel
10 Irmawati P 198404242009022011 PNS Guru Mapel
11 Istanto L 198006222008011010 PNS Guru Mapel
12 Jaka Setyana L 196308291989031006 PNS Guru Mapel
13 Kasimin L 196404181988031012 PNS Guru Mapel
14 Listyowati Soekamto P 196501141989032005 PNS Guru Mapel
15 Lucia Dwi Ardani P 196402091989032005 PNS Guru Mapel
16 Magdalena Puspitaningtyas P 196807182005012004 PNS Guru Mapel
17 Mita Nugrahani P 197305212005012008 PNS Guru Mapel
18 Ninik Suspriyati P 197212222008012007 PNS Guru Mapel
19 Nunuk Sarwiyati P 196306281989032005 PNS Guru Mapel
20 Parwo Nugrohorini P 197707102008012016 PNS Guru Mapel
21 Sarwono L 196605042006041006 PNS Guru Mapel
22 Siti Nidawati P 196507151990032010 PNS Guru Mapel
23 Sri Hartati P 197511122007012018 PNS Guru Mapel
24 Sri Hartini P 197804242007012010 PNS Guru Mapel
25 Sri Margono L 197303061998021002 PNS Guru Mapel
26 Sriyono L 196712161998021003 PNS Guru Mapel
27 Sukino L 197207232008011006 PNS Guru Mapel
28 Suwarsi P 196502012007012009 PNS Guru Mapel
29 Suyono L GTT Guru Mapel
30 Tri Haryono L 197309082007011008 PNS Guru Mapel
31 Tuti Wahyuningsih P 197002281992012001 PNS Guru Mapel
32 Untara L 196503022000121003 PNS Guru Mapel
33 Yoga Prasetyo Octaviantoro L GTT Guru Mapel
34 Yulianto L GTT Guru Mapel
35 Yayat Nurhayat P 197007281997022002 PNS Guru Mapel
36 Yunie Dwi Ratnawati P 197306302005012009 PNS Guru Mapel
37 Yuninta P 196506191990032007 PNS Guru Mapel
38 Zainab Immawati Rufaidah P 197812132011012003 PNS Guru TIK

DAFTAR PEGAWAI
SMA NEGERI 2 SURAKARTA

No Nama JK NIP Status Kepegawaian Jenis PTK
1 Anton Suseno L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
2 Didik Rantonius L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
3 Eny Fitria P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
4 Nurul Pujiastusti P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
5 Sri Setya Utami P 196602121992032006 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
6 Unes Sri Rejeki P Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
7 Wae Rohani L 197303062014061001 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
8 Wildan Hudaya L Tenaga Honor Sekolah Tenaga Administrasi Sekolah
9 Winarta L 196704192000031003 PNS Tenaga Administrasi Sekolah
Sumber : DAPODIK 2018 SMAN 2 Surakarta
Mari berbagi...